- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ

Για να δείτε την περίπτωση αναγνώρισης βαθμολογίας για μάθημα δεν δηλώθηκε, πατείστε εδώ