- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΟΔΟΣ 26.5.2017, Κ.Μ. 110345 "ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ" καθηγ. Π. Φουντεδάκη

Αθήνα, 26.5.2017
Για να δείτε τα αποτελέσματα της Προφορικής Προόδου, της 26.5.2017, στο μάθημα Συνταγματικό Δίκαιο - Οργάνωση του κράτους ΚΜ 110345  (καθηγ. Π. Φουντεδάκη), πατείστε εδώ