- ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ERASMUS+

Αθήνα, 11-5-2017
Το σεμινάριο εκπαίδευσης για την βιβλιογραφική εφαρμογή Mendeley θα γίνει την Παρασκευή 19 Μα­ΐου, ώρα 14.00, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης. Καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι φοιτητές που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά (η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική), καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ή διδάσκοντες.
 
Αναπλ. Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδημητρίου