- ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2017 (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδάκτορες)

Αθήνα, 22-5-2017
 
Για να δείτε τον πίνακα των πτυχιούχων που καλούνται να ορκισθούν την Πέμπτη 25-5-2017, πατείστε εδώ