- ΕΠΕΙΓΟΝ: ΈΩΣ 31.1.2017 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΙΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗ "ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ" ΤΟΥ "ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ" ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΙΠ

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να μεταταγούν στην Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου βάσει του άρθρου 33 παρ.7 του Ν. 4386/2016, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση στην Γραμματεία της Σχολής (Κεντρικό Κτίριο, 1ος όρ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας) έως την 31η Ιανουαρίου 2017.

Τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, είναι τα εξής:

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ:

·         Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

·         Πολιτική Επιστήμη

·         Πολιτική Φιλοσοφία

·         Οικονομία

·         Δίκαιο

·         Πληροφορική

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

·         Κοινωνιολογία

·         Κοινωνική Εργασία

·         Φιλοσοφία

·         Οικονομία

·         Μαθηματικά

·         Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν επίσης εάν έχουν καταθέσει αίτηση μετάταξης και σε άλλη Σχολή του Παντείου ή άλλου ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ).

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου. Χρειάζεται, ωστόσο, να υποβάλουν συμπληρωματικό έγγραφο όπου θα δηλώνουν το γνωστικό αντικείμενο, το Τμήμα της Σχολής για το οποίο ενδιαφέρονται, καθώς και σε ποιά άλλη Σχολή έχουν καταθέσει αίτηση μετάταξης.

Τα μέλη ΕΔΙΠ, που θα επιλεγούν, θα ενταχθούν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας ή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, τα μέλη ΕΔΙΠ μπορούν να κατανέμονται στους Τομείς και στα Εργαστήρια κάθε Τμήματος, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

- Για τις προϋποθέσεις μετάταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πατείστε εδώ

- Για το  καθεστώς και τα καθήκοντα των μελών ΕΔΙΠ, πατείστε εδώ