- ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΙΤΗΣΗ

Αθήνα, 31.3-.2016
Για να δείτε τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας, πατείστε εδώ
Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατείστε εδώ