ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 18/3-25/4/2017

Αθήνα, 17-3-2017
Για να δείτε την ανακοίνωση για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων, πατείστε εδώ
Η Γραμματέας του Τμήματος
Β.Δερμεντζόγλου