ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 8.3.2017

Αθήνα, 8.3.2017
Πίνακες συμμετεχόντων στα Σεμινάρια Ελεύθερης Επιλογής για το εαρινό εξάμηνο 2016-17:
 
1. Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΣ  Κ.Μ. 110496 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, πατείστε εδώ
2. Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Κ.Μ.110484 ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, πατείστε εδώ
3. ΓΕΡ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ Κ.Μ. 110501 ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ:  ΙΣΤΟΡΙΚΗ
    ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, πατείστε εδώ
4. ΧΡ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ Κ.Μ. 110503 ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, πατείστε εδώ 
5. Α. ΚΟΛΛΙΑΣ Κ.Μ. 110494 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, πατείστε εδώ
6. ΝΤ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κ.Μ. 110502 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, πατείστε εδώ