ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17 (2.3.2017)

 
Αθήνα, 2.3.2017
Για να δείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου 2016-17, πατείστε εδώ.
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές, που θα συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση στο τρέχον εξάμηνο, θα δηλώσουν ένα μάθημα λιγότερο στα πρωτοδήλωτα μαθήματα του εξαμήνου τους. 
Η Γραμματέας του Τμήματος
Β.Δερμεντζόγλου